افتخارات مدیریت استان افتخارات مدیریت استان

باسمه تعالی

افتخارات مدیریت شعب استان خراسان شمالی (سال1387  الی  1396)

اهم اقدامات و توفیقات کسب شده طی سال های  87 تا 93:

1-     کسب رتبه اول آموزش دربین مدیریتهای همطراز درسال87

2-     کسب عنوان روابط عمومی برتر دربین مدیریتهای همطراز درسال87

3-     کسب رتبه اول کشوری درگروه روسا ومعاونین شعب در آزمون سنجش اطلاعات شغلی سال87 توسط خانم نسرین زعفرانیه

4-   کسب رتبه برتراستانی توسط مدیریت شعب خراسان شمالی درجشنواره شهیدرجایی استان(در ارزیابی عملکرد سال89 دستگاههای اجرایی)

5-   بهره برداری از تعداد2613 واحد مسکن مهربا حضورآقای محمود احمدی نژاد رئیس جمهور محترم وقت و جناب آقای نیکزاد وزیر محترم راه وشهر سازی

6-   کسب سه رتبه کشوری در آزمون سنجش اطلاعات شغلی سال91 توسط همکاران مدیریت شعب خراسان شمالی( خانم نسرین زعفرانیه برای دومین بار درگروه روسا ومعاونین شعب رتبه یک کشوری را از آن خود کرد،خانم زبیده نوروزی در گروه پایوران شعب رتبه 2 کشوری وآقای محمد صفدری نیز در گروه متصدیان اموربانکی رتبه یک کشوری.)

7-   کسب دو رتبه کشوری در آزمون سنجش اطلاعات شغلی سال92 توسط همکاران مدیریت شعب خراسان شمالی(آقای مرتضی ایزانلو رتبه یکم کشوری و خانم عصمت ایزانلو رتبه دوم کشوری درگروه پایوران شعب )

8-   پرداخت مبلغ385/795/6 میلیون ریال تسهیلات به تعداد52539 واحدمسکونی ازابتدای اجرای طرح مسکن مهر تا بهمن ماه1392که ازاین حیث بانک مسکن در استان خراسان شمالی رتبه اول پرداخت تسهیلات را در بین بانکهای استان به خوداختصاص داده است.

اهم اقدامات و توفیقات کسب شده  در 6ماهه اول سال1394

 

1- رشد 30/40 درصدي منابع و تحقق بيش از 285 درصدي اهداف ابلاغي سالانه در پايان نيمه اول سالجاري و كسب رتبه اول جذب منابع (بدون دولتي) در بين مديريتهاي سراسر كشور براساس آمار ارائه شده در پايان نيمه اول سالجاري توسط اداره كل آمار و اطلاعات   

2- رشد 76 درصدي منابع در بخش حسابهاي قرض الحسنه جاري ( بدون دولتي ) نسبت به ابتداي سال جاري.

3- بهره برداري از ساختمان جديد مديريت شعب استان.

4- هدفمند كردن اضافه كارها( پرداخت اضافه كار مبتني بر هدف براساس شاخص هاي جذب منابع ، وصول مطالبات ، صدور ضمانتنامه وجذب منابع صفر درصدي). 

5- تعيين معيارها و شاخص هاي كمي و كيفي انتصابات همكاران براساس اصل شايسته سالاري .

6- پيگيري مستمر پرونده هاي اجرايي شعب و كاهش محسوس پرونده ها از 79 فقره به 16 پرونده .

7- تحقق اهداف 100 درصدي در حسابرسي شعب در نيمه اول سال 94 .

8- كاهش تعداد بندهاي حسابرسي از 132 مورد به 98 مورد ، در 6 ماهه اول سال 94 نسبت به ميانگين سال گذشته .

 

اهم اقدامات و توفیقات کسب شده  در پایان سال1394

1-     جذب منابع بيش از 97درصد نسبت به پايان سال 93و تحقق 327درصدي اهداف تعيين شده در اين بخش و كسب رتبه اول بين كليه مديريت هاي شعب كشور.

2-     محقق نمودن بيش از صد در صد اهداف توسط كليه شعب استان در جذب منابع و افزايش درجه 4 شعبه در سال 94

3-     تحقق صد در صدي اهداف حسابرسي شعب در سال 94

4-     افزايش جايگاه بانك در بين ساير بانكهاي استان از رتبه  8 به 6

5-     تحقق 160درصدي اهداف در جذب منابع صفر درصدي(قرض الحسنه عادي و جاري) و دستيابي به نسبت بيش از 11 درصدي منابع قرض الحسنه به كل منابع.

اهم اقدامات و توفیقات کسب شده  در 6ماهه اول سال1395

1-     تحقق 137درصدي اهداف حساب صندوق پس انداز مسكن يكم.

2-     كسب رتبه خيلي خوب با نمره 100در رعايت عفاف و حجاب و نمره 97 در رعايت حقوق شهروندي در بين دستگاههاي اجرايي استان خراسان شمالي.

3-     برگزاري موفق نمايشگاه صنعت ساختمان براي اولين بار در استان خراسان شمالي.

4-     تحقق 100درصدي اهداف حسابرسي شعب تحت پوشش.

5-     پرداخت تسهيلات بدون سپرده  تا پايان شهريور95 به ميزان 223933ميليون ريال بوده كه نسبت به آمار مشابه سال گذشته 23% رشد داشته است.

اهم اقدامات و توفیقات کسب شده  طی  سال 1396

1-     كسب رتبه اول در جذب و تحقق اهداف سپرده ممتاز در كشور.

2-     كسب رتبه دوم در تحقق اهداف صندوق مسكن يكم در ارزيابي عملكرد شش ماهه اول سال 1396.

3-     تحقق 109 درصدي اهداف آموزشي و كسب رتبه اول آزمون سنجش شغلي در 6 ماهه اول سال 1396.

4-     تحقق اهداف كل سپرده ها و فروش اقساطي مسكن مهر در پايان سال96.

5-     كسب رتبه سوم در روند انعقاد و حفظ تفاهم نامه ها در بين مديريت ها .

6-   كسب رتبه برتر استاني در بحث صيانت از حقوق شهروندي، عفاف و حجاب به موجب تقدير نامه ي شماره 14208/2/41 مورخ 07/11/1396استانداري محترم خراسان شمالي