سیستم انتشار محتوا سیستم انتشار محتوا

اهدا خون ، اهدا زندگی

به گزارش روابط عمومي بانك مسكن مديريت خراسان شمالي، كاركنان مديريت و شعب خراسان شمالي با حضور در سازمان انتقال خون برای کمک به نبازمندان خون اهدا کردند.

    کاركنان مديريت و شعب  بانک مسکن مدیریت استان خراسان شمالي در پي اطلاع رساني اداره كل انتقال خون مبني بر كاهش ذخاير خوني استان و اعلام نياز به گروه هاي خوني مختلف براي پاسخگويي به مراكز درماني، در يك اقدام خداپسندانه و نيكو جهت اهدا خون در پايگاه انتقال خون بجنورد، حضور يافتند.

    دكتر حسين زارع مدير كل انتقال خون استان خراسان شمالي در بازديد از پايگاه بجنورد ضمن تقدير از حضور گرم و نوع دوستانه كاركنان بانك مسكن خراسان شمالي در پايگاه انتقال خون، گفت: خوشبختانه نياز خوني ما دراستان با حضور همشريان و هم استاني هاي نوع دوست جبران مي شود و حتي تامين كننده نياز خوني استانهاي هم جوار نيز هستيم.

آخرین بروزرسانی 1398/9/24